Beste,

Vandaag willen we in deze nieuwsbrief van Democratie.Nu en petitie.be even ingaan op de voorbije verkiezingen van de VS die ook u waarschijnlijk niet onbewogen laten.
We citeren graag deze uitspraak van Vladimir Lenin:"De beste weg om de oppositie te controleren is ze zelf te organiseren."
Waar haalde hij de mosterd? Mogelijks bij Hegel en Marx hun dialectiek met hun these ( = zorg voor een vals of verkeerd probleem: links - rechts)
--> antithese ( = reactie;  burgers worden woedend, gefrustreerd, apathisch) --> synthese ( = de gewenste uitkomst, bv. meer dictatuur, belastingen en gedachtencontrole voor "veiligheid of bescherming" of vat op het individu door het referendum te demoniseren).
Of anders gezegd: men beheerst de democratie (het maken, aanpassen en afschaffen van wetten) het best door diegenen die democratie willen, de burger dus, met valse problemen op te zadelen. De links - rechts tegenstelling, Democraten (Hillary) tegenover Republikeinen (Trump) e.d.m. Er is natuurlijk een verschil tussen die twee polen. En het is een spel op leven en dood. Maar de pineut blijf jij als onmachtige of misbruikte burger. Zal er in Amerika of in Europa meer democratie komen? Hebben de voorgangers, diegenen die het konden, meer democratie gebracht?

We zien het schijnbare dualisme of de tegenstellingen zich overal versterken, (Trump tegen Hillary, links tegen rechts ...).
Wie gaat met het been lopen? Wat is de buit? Jij! Je soevereiniteit, je zelfbeschikkingsrecht wordt alsmaar verder uitgehold. Dit is de gewenste uitkomst. Zo zie je maar hoe de media hier automatisch, zonder na te denken, of erger, de hele mensheid misleiden.
We krijgen dikwijls opmerkingen dat de burger zo gemakkelijk te misleiden is. En inderdaad, de media met hun sponsors zullen verklaren dat het referendum gevaarlijk is gezien de mensen met hun buikgevoel (als reactie op de verkeerde problemen) te misleiden zijn.

Ziehier een negatief bewijs dat directe democratie de huiver is van diegene die macht over jou heeft. 
Hoe zat dat weeral? Willen politici het referendum? Ik dacht van niet. Willen burgers het referendum? Tot nu toe nog wel... Tot nu toe.
 
Hou vol! Want wat zien we? De macht van de traditionele media is aan het tanen. Er is een nieuw element opgedoken en dat zijn de sociale media. Burgermedia dus. Iedereen is journalist en uitgever. Het propagandamodel is aan het falen.
"Syriza, Podemos, het Britse pro-Brexit kamp enz. Elk van deze partijen en figuren boekte opvallende overwinningen die alle bestaande peilingen tegenspraken en bovendien nog eens verliepen zonder de geringste steun van de grote media. Integendeel: elk van de vermelde politieke krachten scoorde ondanks de grote media, die hen zonder enige uitzondering verketterden, als hopeloos onverkiesbaar voorstelden, en als het moest ook doodzwegen." aldus Jan Blommaert 

Democratie.Nu wil jouw democratische actie mee ondersteunen. We starten een "Ronde van Vlaanderen" om met jou te overleggen hoe directe democratie een feit kan worden. Het wordt immers hoge tijd om (opnieuw?) een beschaafde samenleving te vormen.


Fluovestje

De ronde van Vlaanderen
Democratie.Nu wil met jou ook in direct contact staan.
Democratie.Nu heeft verschillende mensen ter beschikking staan om met jou iets te organiseren rond samenleving, politiek en democratie.
Bepaal en kies je thema/-‘s:

 1. Hoe komt het dat burgers de politiek beu zijn
 2. Wat is er nu mis met de particratie?
 3. Hoezo meer democratie, we hebben het hier toch goed?
 4. Hoe werkt een democratie?
 5. Was Athene democratisch?
 6. Hoe komt het dat burgers België niet als een democratie ervaren?
 7. Wat kunnen we leren van Athene?
 8. Wat hebben verkiezingen met democratie te maken?
 9. Hoe komt het dat Democratie.Nu tegen plebiscieten (referenda op staatsinitiatief) is?
 10. Wat is de reden dat regeringen graag zelf volksraadplegingen houden?
 11. Hoe democratisch was de Brexit?
 12. Wat is het gelijkheidsbeginsel in een democratie?
 13. Wat is een confederatie?
 14. Wat is het verschil tussen federalisme en subsidiariteit?
 15. Hoe kan democratie geleidelijk ingevoerd worden?
 16. Hoe kunnen de communautaire problemen in België via het referendum opgelost worden?
 17. Welke verschillen en gelijkenissen zijn er met het Jura conflict in Zwitserland en de communautaire problemen in België?
 18. Hoe kan de burger in een samenleving het meest gelukkig worden?
 19. Hoe komt het dat politici geen directe democratie willen en de burgers wel?
 20. Welke problemen en kansen zijn er met de macht van de meerderheid?
 21. Welke wetten moeten gewijzigd worden om tot een democratie te komen?
 22. Hoe komt in een democratie wetgeving tot stand?
 23. Hoe zit dat nu met de scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht?
 24. Wat is er mogelijk en onmogelijk met de in aantocht zijnde gewestelijke volksraadpleging?
 25. Waarover moeten wetten gaan?
 26. Wat zijn de grenzen van de democratie?
 27. Hoe start je een volksraadpleging in je gemeente?
 28. Hoe komt het dat Zwitserland democratischer is dan de meeste andere landen?
 29. Welk verband is er met de Zwitserse staatsschuld en directe democratie?
 30. Welke onderwerpen kunnen in een referendum aan bod komen?
 31. Wat zijn de voordelen van loting? En de nadelen?
 32. Hoe komt het dat de Zwitsers hun parlement willen vervangen door gelote burgers?
 33. Wat moet er gebeuren opdat ook hier een referendum komt over het basisinkomen?
 34. Hoe komt het dat er in Zwitserland veel minder stakingen en betogingen zijn?
 35. Welke modaliteiten zijn er nodig om van faire referenda te kunnen spreken?
 36. Hoe komt het dat Zwitserland meer geviseerd wordt als fiscaal paradijs en is dat zo?
 37. Hoe zit dat met de macht van het geld bij referenda?
 38. Wat hebben chemtrails met referenda te maken?
 39. Welke modaliteiten zijn er nodig om van faire loting te kunnen spreken?
 40. Wat is een petitie waard?
 41. Wat zijn de grote voordelen van referenda? En de nadelen?
 42. Hoe kan men testen of iets democratisch is of niet?
 43. Enz.

De bijeenkomsten hebben steevast het streven om te onderzoeken wat waar is en wat niet. Zonder deze houding beginnen we er niet aan.
Bepaal je formule. In je vereniging, bij jou thuis, in je bedrijf of de parochiezaal, een zaal(tje). Democratie.Nu wil er wel wat aan overhouden, maar jouw vereniging misschien ook?
We zoeken de beste formule voor iedereen. Een gemodereerd debat, gewoon een gesprek met vrienden, een colloquium, een workshop in de klas, organisatie, of club.
Neem contact op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Momenteel is Democratie.Nu een mini-congres aan het uitwerken.
Met als thema’s die we willen behandelen:

 1. Referenda en directe democratie (nut, waarde, wenselijkheid, mogelijkheid ...)
 2. Loting en gelijkheid
 3. Hoe gaan we van een politiek die rekent met ongeïnteresseerde burgers naar een maatschappij van mondige burgers die erop rekenen dat ze inspraak krijgen?
 4. Wat zijn moderne vormen van democratie?

Zaterdag 18 februari 2017


Start een Music For Life actie ten voordele van Democratie.Nu

Ook dit jaar organiseert Studio Brussel  in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ‘Music For Life’, het evenement waarbij je een actie kan opzetten voor het goede doel van jouw keuze. Vorig jaar was het al mogelijk om een actie te organiseren ten voordele van Democratie.Nu. En met succes.

We hopen natuurlijk dat jullie dit jaar ook willen mee doen. Waarom een actie voor emocratie.Nu? Wel, wij zijn een volledig onafhankelijke en politiek neutrale organisatie en krijgen geen subsidies. Alles wat we doen wordt mogelijk gemaakt door de mensen die ons steunen. Jouw Music For Life-actie zorgt er mee voor dat we het democratische deficiet kunnen aanpakken en samen streven voor een democratischere wereld zonder politieke betutteling. Hoe? Je kunt vanaf vandaag tot en met 24 december een actie opzetten om geld in te zamelen. Laat je fantasie de vrije loop, alles is toegelaten. Geen inspiratie? denk aan een wafelenbak of een spaghetti-avond, een fuif, een quiz of een bingo-avond, een veiling, een deur-aan-deur-snoepjesverkoop, een rommelmarktverkoop, een loterij, een toneelopvoering, verkoop van (ingezamelde) spullen tijdens een veiling, een muziekoptreden, een loterij met "altijd prijs", of een loterij voor één groot begeerd item, inzameling van kopermuntjes. Alle kleintjes helpen.enz.

Registreer je actie https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/democratienu Geef ons een seintje wanneer je iets organiseert, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. We helpen je graag verder en kunnen je actie mee in de kijker zetten op onze sociale media. Alvast erg bedankt namens het Democratie.Nu team


 1. Like ons op https://www.facebook.com/democratiedotnu/?fref=ts
 2. Al 12 jaar hebben we een distributiegroep van flash berichten. Deze dienst willen we uitbreiden. Ontvang twee keer per week een overzicht hoe onze democratie evolueert. Stuur een bericht naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met "flash berichten" 
 3. We zijn dringend op zoek naar al dan niet betaalde hulp om de redactionele bijdragen op de site te krijgen. Met een beetje internet feeling kunnen vele mensen hier bij helpen.
 4. Bestel je fluovestje €5 voor activisten die deze bij manifestaties gebruiken en de leden. Anders €11 (zonder €2,5 port)
 5. Leg het boek "Directe democratie" onder de kerstboom of speel voor Sinterklaas. Leden €8 anders €14 (zonder €3,5 port) Ook te downloaden in meerdere talen: Nederlands, Engels, DuitsDeens, Frans, Italiaans, Noors, Slovaaks, Spaans, Bulgaars

Wie zijn wij?
Democratie.Nu is een progressieve, performante en onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.

Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratieSinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor.

Democratie.Nu streeft naar het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV) waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.
Het volgende help om tot een democratie te komen maar is niet onze core business; dat moeten anderen doen, waar we wel mee willen samenwerken:
 1. Loting van burgers om een goede vertegenwoordiging te bekomen en om de burgerwetsvoorstellen voor te bereiden. (Zoals in het oude Athene het geval was)
 2. De rechtstreekse verkiezing van de (talentvolle) uitvoerende (dienende!) macht (burgemeester / ministers / regering) om een scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht te bekomen.
 3. Vrijheid van spreken.
Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. De "Eerlijke referanda is het resultaat van 20 jaar empirisch onderzoek. Ze zijn ook getoetst aan het succes van de, weliswaar beperkte democratie, in het oude Athene. Aan u de keuze. Kies uw formule:​
 
Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht
 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/b_E8xjU4aCVkx2jQfTpbZMplkPvk9awCdVw0orjLhhWh0Zk2urSqc7mnmgwYtXwTRkGw0ZW-hT_3siZzC8UKXAEREPl4EXixEqbSZOZE_WWUwLM=s0-d-e1-ft#http://img2.ymlp262.net/democratienu_bertpenninckxklein_1.jpg
Guido, Sim, Eric, Paul, Marc, Patrick, Ivar, Geert, Bart, David, Bert