Beste,

Vandaag willen we in deze nieuwsbrief van Democratie.Nu en petitie.be verder onderzoeken welke maatregelen structureel zijn om de op hol geslagen maatschappij te temmen.

Zou het niet tijd worden om structurele oplossingen te vinden voor het wederkerende patroon van crisissen? Zou het niet kunnen dat om verkiezingen te winnen je gewoon populair moet zijn? En je maakt je toch het meest populair met de showbizz. Verkiezingen kunnen niet anders dan showbizz zijn. Het kan niet om inhoud gaan want dat is niet populair.
Verkiezingen zijn een systeemfout, zegt David Van Reybrouck. En dat klopt. Verkiezingen hadden niet de bedoeling dat de burger kon beslissen. Dat kan alleen met het bindendend refendum.
Ook wetsvoorstellen ontstaan door loting moeten door een referendum bekrachtigd worden. Althans zo bleek het in het Oud-Athene te gaan.
Zijn de Brexit, het plebisciet in Italië of weldra misschien in Turkije dan niet het summum van democratie zoals velen denken? Absoluut niet! Democratie.Nu is tegen referenda op initiatief van een overheid (= plebisciet), omdat die overheid alle macht in handen heeft. De overheid verbiedt dat de gewone burger een bindend referendum start. De macht hoort echter bij de burger. Hij/zij weet immers het best wat goed voor hem/haar is. Zoiets heet ‘demos-kratos’, democratie, of "heerschappij door het volk".
En onder democratie kan per definitie niets anders verstaan worden dan heerschappij der burgers. Een ‘representatieve democratie’ is in feite een aristocratisch systeem dat de naam ‘democratie’ toebedeeld is, een soort camouflage en is het dus niet. Hetzelfde voor parlementaire democratie. En directe democratie dan? Dat is een tautologie; het zegt twee keer hetzelfde want democratie is per definitie direct.
Hoe komt het dat democratie direct is? In feite is democratie de voortzetting van het gesprek. Het is een groepsgesprek, een maatschappelijk gesprek. Een gesprek met als doel afspraken, wetten te maken.
Aan dat maatschappelijk gesprek neemt men rechtstreeks deel. Nu lijkt dat utopisch en dat is het ook (alhoewel steeds minder en minder, eerst met de brief, nu met het internet).
De techniek om het wetsvoorstel dat na gesprek ontstaan is tot een eindbeslissing te komen is het referendum. In de voorbereidingsfase tot een beslissing wordt over de wenselijkheid, de voor- en de nadelen van het burgerwetsvoorstel of tijdens de deliberatieronde bij loting, flink gediscussieerd. Als het idee uitgekristalliseerd is én er blijft voldoende steun, volgt de eindbeslissing met een referendum.
De voorbereidingsfase kan dus ook met gelote burgers in plaats van een parlement. De eindbeslissing moet principeel door alle burgers genomen worden want iedereen is immers geacht de wet te gehoorzamen.
Dus welk voorbereidingssysteem men ook creëert om tot een wet te komen, de burger moet per definitie het laatste woord hebben, en dat is met een bindend referendum. Volgende keer gaan we het eens hebben over de scheiding der machten.


Fluovestje

Momenteel is Democratie.Nu een mini-congres aan het uitwerken. De oproep tot externe sprekers had heel veel reacties tot gevolg. We zijn die nog steeds aan het verwerken. Ook het programma wordt nog verder afgewerkt. Dus nog even geduld.

Wat ons opviel is dat er vele, vooral kleine, NGO's willen meedoen. NGO's hebben alle belang bij een directe democratie. Zij zijn belanghebbenden, hebben misschien zelfs wetsvoorstellen ter maatschappelijke verbetering die door de samenleving gedragen wordt. Zij ondervinden aan den lijve de dictatuur van de partijen. Hoeveel kleine NGO's voelen zich niet machteloos? Hoeveel mensen hebben geen ideeën tot maatschappelijke verbetering? Dat werd ons bevestigd door de vele berichten die we ontvingen. We gaan voor NGO's een afzonderlijke workshop organiseren.

Afspraak: Zaterdag 18 februari 2017 09u tot 12u30
Liberaal Archief Kramersplein 23 9000 Gent

Wat zijn de fundamenten van een democratie?
Zoektocht naar enkele mogelijkheden om uit het democratisch dilemma te geraken.

 • Start om 9u15
 • Wat is Democratie Nu en vroeger? Bert Penninckx
 • Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat? Marc Vanvelk
 • Hoe gaan we van een politiek die rekent met ongeïnteresseerde burgers naar een maatschappij van mondige burgers die erop rekenen dat ze inspraak krijgen? 
 • De 7 voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging.  Guido De Bruyker
 • Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Hoe kan de senaat geloot worden? Met een inleiding op de Atheense democratie. Paul Nollen & Bert Penninckx
 • pauze
 • Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit?
 • Stand van zaken van het bijzonder decreet voor de Gewestelijke volksraadpleging. Met afsluitend debat
 • Einde om 13u00

 

Help mee dit mini congres mogelijk te maken.
Een donatie is meer dan welkom.

 


De ronde van Vlaanderen

Democratie.Nu wil met jou in direct contact staan. Democratie.Nu heeft verschillende mensen ter beschikking om met jou iets te organiseren rond samenleving, politiek en democratie.
De bijeenkomsten hebben steevast het streven om te onderzoeken wat het wezenlijke van democratie is en wat niet.
Bepaal je formule. In je vereniging, bij jou thuis, in je bedrijf of de parochiezaal, een zaal(tje). Democratie.Nu wil er wel wat aan overhouden, maar jouw vereniging misschien ook?
We zoeken de beste formule voor iedereen. Een gemodereerd debat, gewoon een gesprek met vrienden, een colloquium, een workshop in de klas, organisatie, of club. Van 15 minuten tot een week.
Neem contact op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Hoe komt het dat burgers de politiek beu zijn
 2. Wat is er nu mis met de particratie?
 3. Hoezo meer democratie, we hebben het hier toch goed?
 4. Hoe werkt een democratie?
 5. Hoe komt het dat burgers België niet als een democratie ervaren?
 6. Wat kunnen we leren van Athene?
 7. Wat hebben verkiezingen met democratie te maken?
 8. Hoe komt het dat Democratie.Nu tegen plebiscieten (referenda op staatsinitiatief) is?
 9. Wat is de reden dat regeringen graag zelf volksraadplegingen houden?
 10. Hoe democratisch was de Brexit?
 11. Wat is het gelijkheidsbeginsel in een democratie?
 12. Wat is een confederatie?
 13. Wat is het verschil tussen federalisme en subsidiariteit?
 14. Hoe kan democratie geleidelijk ingevoerd worden?
 15. Hoe kunnen de communautaire problemen in België via het referendum opgelost worden?
 16. Welke verschillen en gelijkenissen zijn er met het Jura conflict in Zwitserland en de communautaire problemen in België?
 17. Hoe kan de burger in een samenleving het meest gelukkig worden?
 18. Hoe komt het dat politici geen directe democratie willen en de burgers wel?
 19. Welke problemen en kansen zijn er met de macht van de meerderheid?
 20. Welke wetten moeten gewijzigd worden om tot een democratie te komen?
 21. Hoe komt in een democratie wetgeving tot stand?
 22. Hoe zit dat nu met de scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht?
 23. Wat is er mogelijk en onmogelijk met de in aantocht zijnde gewestelijke volksraadpleging?
 24. Waarover moeten wetten gaan?
 25. Wat zijn de grenzen van de democratie?
 26. Hoe start je een volksraadpleging in je gemeente?
 27. Hoe komt het dat Zwitserland democratischer is dan de meeste andere landen?
 28. Welk verband is er met de Zwitserse staatsschuld en directe democratie?
 29. Welke onderwerpen kunnen in een referendum aan bod komen?
 30. Wat zijn de voordelen van loting? En de nadelen?
 31. Hoe komt het dat de Zwitsers hun parlement willen vervangen door gelote burgers?
 32. Wat moet er gebeuren opdat ook hier een referendum komt over het basisinkomen?
 33. Hoe komt het dat er in Zwitserland veel minder stakingen en betogingen zijn?
 34. Welke modaliteiten zijn er nodig om van faire referenda te kunnen spreken?
 35. Hoe komt het dat Zwitserland meer geviseerd wordt als fiscaal paradijs en is dat zo?
 36. Hoe zit dat met de macht van het geld bij referenda?
 37. Wat hebben chemtrails met referenda te maken?
 38. Welke modaliteiten zijn er nodig om van faire loting te kunnen spreken?
 39. Wat is een petitie waard?
 40. Wat zijn de grote voordelen van referenda? En de nadelen?
 41. Hoe kan men testen of iets democratisch is of niet?
 42. Enz.

 

Help mee debatten, bijeenkomsten en de Ronde van Vlaanderen mogelijk te maken.
Een donatie is meer dan welkom.

 Dringend gezocht: een camera en een microfoon
Om haar media projecten te kunnen vormgeven, is de burgerbeweging Democratie.Nu dringend op zoek naar een camera (en indien mogelijk een cameraman, geluidsman en monteur).
Binnenkort gaat één van onze medewerkers de straat op en polst hij hoe de mensen democratie ervaren. Aan de orde zijn vragen zoals ‘Is België een democratie of een particratie? Bent u voorstander van referenda? Bent u voorstander het parlement te vervangen door gelote burgers?  Bent u voor of tegen referenda op initiatief van de overheid? Is de verkiezing van Trump democratisch verlopen? Hebt u liever dat politici beslissen in uw plaats?
De verschillende korte straatgesprekken worden vervolgens gemonteerd tot een boeiende kijkervaring en daarna op ons youtube-kanaal en de sociale media geplaatst.
We willen op deze manier de burger wijzen op zijn recht om mee te beslissen over hoe zijn samenleving in elkaar moet steken.
Kunnen jullie ons helpen of eventueel door te verwijzen naar een geschikte instantie? Kent uw vereniging/instituut mensen die graag hun steentje willen bijdragen, teneinde méér democratie mogelijk te maken, in het kader van een stage opdracht bijvoorbeeld?
Wie wilt een aantal uur mee de straat op gaan om mensen kort te interviewen? Onze medewerker stelt de vragen, een vrijwilliger filmt het hele gebeuren. We zoeken natuurlijk ook een monteur, een camera en een (draadloze) micro. Alvast bedankt voor uw reactie.

Help ons aan een camera.
Een donatie is meer dan welkom.

 

We zoeken ook nog dringend een vrijwilliger om de grafische vormgeving te verzorgen van de websites. Iemand die graag beelden e.d. bewerkt.


Start een Music For Life actie ten voordele van Democratie.Nu

Nog enkele dagen om je actie af te werken... Ook dit jaar organiseert Studio Brussel  in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting ‘Music For Life’, het evenement waarbij je een actie kan opzetten voor het goede doel van jouw keuze. Vorig jaar was het al mogelijk om een actie te organiseren ten voordele van Democratie.Nu. En met succes.

We hopen natuurlijk dat jullie dit jaar ook willen mee doen. Waarom een actie voor emocratie.Nu? Wel, wij zijn een volledig onafhankelijke en politiek neutrale organisatie en krijgen geen subsidies. Alles wat we doen wordt mogelijk gemaakt door de mensen die ons steunen. Jouw Music For Life-actie zorgt er mee voor dat we het democratische deficiet kunnen aanpakken en samen streven voor een democratischere wereld zonder politieke betutteling. Hoe? Je kunt vanaf vandaag tot en met 24 december een actie opzetten om geld in te zamelen. Laat je fantasie de vrije loop, alles is toegelaten. Geen inspiratie? denk aan een wafelenbak of een spaghetti-avond, een fuif, een quiz of een bingo-avond, een veiling, een deur-aan-deur-snoepjesverkoop, een rommelmarktverkoop, een loterij, een toneelopvoering, verkoop van (ingezamelde) spullen tijdens een veiling, een muziekoptreden, een loterij met "altijd prijs", of een loterij voor één groot begeerd item, inzameling van kopermuntjes. Alle kleintjes helpen.enz.

Registreer je actie https://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen/democratienu Geef ons een seintje wanneer je iets organiseert, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. We helpen je graag verder en kunnen je actie mee in de kijker zetten op onze sociale media. Alvast erg bedankt namens het Democratie.Nu team


 1. Like ons op https://www.facebook.com/democratiedotnu/?fref=ts
 2. Al 12 jaar hebben we een distributiegroep van flash berichten. Deze dienst willen we uitbreiden. Ontvang twee keer per week een overzicht hoe onze democratie evolueert. Stuur een bericht naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met "flash berichten" 
 3. We zijn dringend op zoek naar al dan niet betaalde hulp om de redactionele bijdragen op de site te krijgen. Met een beetje internet feeling kunnen vele mensen hier bij helpen.
 4. Bestel je fluovestje €5 voor activisten die deze bij manifestaties gebruiken en de leden. Anders €11 (zonder €2,5 port)
 5. Leg het boek "Directe democratie" onder de kerstboom. Leden €8 anders €14 (zonder €3,5 port) Ook te downloaden in meerdere talen: Nederlands, Engels, DuitsDeens, Frans, Italiaans, Noors, Slovaaks, Spaans, Bulgaars

Wie zijn wij?
Democratie.Nu is een progressieve, performante en onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.

Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratieSinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor.

Democratie.Nu streeft naar het bindend referendum op initiatief van de Burger (niet van de overheid) waardoor de burger rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.
Het volgende help om tot een democratie te komen maar is niet onze core business; dat moeten anderen doen, waar we wel mee willen samenwerken:
 1. Loting van burgers om een goede vertegenwoordiging te bekomen en om de burgerwetsvoorstellen voor te bereiden. (Zoals in het oude Athene het geval was)
 2. De rechtstreekse verkiezing van de (talentvolle) uitvoerende (dienende!) macht (burgemeester / ministers / regering) om een scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht te bekomen.
 3. Vrijheid van spreken.
Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. De "Eerlijke referanda is het resultaat van 20 jaar empirisch onderzoek. Ze zijn ook getoetst aan het succes van de, weliswaar beperkte democratie, in het oude Athene. Aan u de keuze. Kies uw formule:​
 
Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht
 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/b_E8xjU4aCVkx2jQfTpbZMplkPvk9awCdVw0orjLhhWh0Zk2urSqc7mnmgwYtXwTRkGw0ZW-hT_3siZzC8UKXAEREPl4EXixEqbSZOZE_WWUwLM=s0-d-e1-ft#http://img2.ymlp262.net/democratienu_bertpenninckxklein_1.jpg
Guido, Sim, Eric, Paul, Marc, Patrick, Ivar, Geert, Bart, David, Bert