Beste,
We kregen weer heel wat vragen en opmerkingen binnen op ons Brexit-artikel zoals: "Dit was als leren rijden in het Brussels spitsuur. Iets waar je geen ervaring mee hebt oefen je eerst op een veiliger plaats." en ook "Referenda blijken de kiezer meestal een binaire keuze op te dringen". In feite gaat de vraag hoe in grote gemeenschappen volkssoevereiniteit kan gegarandeerd worden. Anders gezegd; hoe kan gegarandeerd worden dat elke stem gehoord wordt dat iedereen mee kan beslissen. Inspraak is een begin maar onvoldoende want ... lees verder


Start een Music For Life actie ten voordele van Democratie.Nu

Van 18 tot 24 december 2016 is er opnieuw Music For Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Opnieuw zullen  luisteraars van Studio Brussel geld inzamelen voor een door hen zelf gekozen Vlaamse vzw. Ook dit jaar is Democratie.Nu er bij. Vorig jaar heeft de actie onze VZW meer dan €200 opgebracht. Dat was een mooi debuut. Brainstorm met familie, vrienden en collega’s en werk een leuke actie uit ten voordele van vzw Democratie.Nu: een wafelenbak of een spaghetti-avond, een fuif, een quiz of een bingo-avond, een veiling, een deur-aan-deur-snoepjesverkoop, een rommelmarktverkoop, een loterij, een toneelopvoering, verkoop van (ingezamelde) spullen tijdens een veiling, een muziekoptreden, een loterij met "altijd prijs", of een loterij voor één groot begeerd item, inzameling van kopermuntjes. Alle kleintjes helpen.enz. Het bestuur van Democratie.Nu vzw mag zelf geen acties ondernemen, dat mag alleen door sympathisanten en leden gebeuren. Alle informatie vindt u terug op www.musicforlife.stubru.be (onder de rubriek: mensenrechten), en daar zet je ook een actie op. Beschrijf je actie in het daartoe bestemde kader. De acties moeten plaats vinden tussen 18 en 24 december. Hou ons op de hoogte!


Teken mee de petitie tegen het TTIP en CETA handelsverdrag om te voorkomen dat zelfs ons parlement niets meer te zeggen heeft. 

Democratie.Nu heeft al twee jaar geleden een petitie gestart tegen het TTIP en CETA handelsverdrag. Het verdrag is zo ondemocratisch dat het zelfs onze representatieve democratie negeert. We weten dat verkiezingen weinig met democratie te maken hebben maar met het CETA en TTIP verdrag komen buitenlandse bedrijven hier de wet dicteren.
Nu vormen we een alliantie met andere NGO's om een petitie in te dienen. Onderteken onze petitie.
Ga naar http://petitie.be/petitie/neen-aan-handelsverdragen-ttip-ceta%E2%80%A6-die-de-democratie-onderuit-halen en teken de petitie. Er is ook een link naar een formulier. De alliantie heeft beslist om de petitie op papier in te dienen. Gelieve daarom het formulier in te vullen, te scannen en op te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met als onderwerp "CETA-TTIP-petitie"


Ga mee naar het Global Forum on Modern Direct Democracy

Men kan nog tot eind september inschrijven op 2016 het Global Forum on Modern Direct Democracy, dat plaats vind tussen 17 en 19 november in Donostia-San Sebastian. Indien je bezorgd bent rond de democratie moet je daar zijn om samenwerkingsverbanden met anderen op te zetten.
Zie http://www.2016globalforum.com


Word jij onze management-assistent V/M? 1 uur / dag
Met al de projecten die Democratie.Nu op stapel heeft staan hebben we dringend nood aan iemand die de verschillende projectleiders assisteert.
Met volgende projecten willen we véél meer democratie mogelijk maken:

 • Het mogelijk maken van de gewestelijke volksraadpleging.
 • Een petitie om het Bindend Referendum Op Volksinitiatief te eisen.
 • Het verbeteren van de petitie wetgeving.
 • Het upgraden van petitie.be zodat we gemeentlijke petities kunnen hosten én de Franstalige module.
 • Alliantie tegen het totalitaire CETA en TTIP verdrag
 • De verspreiding van het idee van directe democratie middels workshops, sociale netwerken, website
 • Fondsenwerving
 • Goedaardig virus: begeester iedereen met de democratie-microbe.
 • Hulp aan democraten en coördinatie met zusterbewegingen internationaal.

Onze management-assistant die we op het oog hebben zal onze projectleiders bijstaan door:

 • Beheer van de contacten, daarvoor gebruiken we een snel aan te leren contacten management-systeem CiviCRM
 • Administratie van de projecten en de VZW.
 • Opvolging projecten wat planning, contacten betreft.
 • Redactie teksten allerhande: nieuwsbrieven, artikels, sociale netwerken
 • Beheer van het email verkeer en de todo's.
 • Taakverdeling en beheer vacatures vrijwilligers.
 • Pluspunt is het gebruiken van een content management-systeem voor kleine aanpassingen op de websites.

We zoeken iemand die met verschillende team's de projecten tot een goed einde helpt te brengen. Die aanvoelt wat daartoe nodig is en graag de nodige communicatiemiddelen aanwendt om projecten gesmeerd te laten verlopen. Iemand die overweg kan met diverse medewerkers. En dit voor ongeveer gemiddeld 1 uur per dag. Je kunt aanwezig zijn op de wekelijkse teleconferenties op dinsdagavond 19u30. Soms zijn er ook fysieke bijeenkomsten waar je best aanwezig bent om feeling te krijgen met onze teamleden en de sponsors.
De bestuursleden en de meeste medewerkers zijn louter vrijwilligers; facilitaire ondersteuning geeft hen het nodige duwtje.Daarom vormt U samen met het bestuur en de medewerkers een team en krijgt ruime bevoegdheden om deze heldendaad voor elkaar te krijgen.

Wat kan ons huidige team bieden?
Expertise rond directe democratie. Ondersteuning op o.a. ICT-vlak. Een bestand van zo’n 30.000 geïnteresseerden. Ervaring rond het opzetten van kleine acties. Een coherent team dat graag overlegt, spitsvondig is, vernieuwende ideeën exploreert, goede praktijken weet te onderkennen, tolerant en open van geest is. We hebben/beschikken over net voldoende middelen om democratie.nu en petitie.be draaiende te houden. We ondervinden ook dat er voldoende geld geschonken wordt als we concrete projecten lanceren.
Hoe kom je bij ons team?
Je laat ons weten hoeveel tijd je ter beschikking kunt stellen en onder welke voorwaarden, onder welk statuut: forfaitaire vrijwilligersvergoeding (tot €1500 per jaar), in bijberoep, als zelfstandige, als bijverdienste. Stuur je kandidatuur (met CV) vóór 30 september naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Voor meer inlichtingen contacteer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 0495/687006


Wie zijn wij?

Democratie.Nu is een progressieve, performante en onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.

Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratieSinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor.

Democratie.Nu streeft naar:
 1. Het Bindend Referendum Op Volksinitiatief (BROV) waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.
 2. Loting van burgers om een goede vertegenwoordiging te bekomen en om de burgerwetsvoorstellen voor te bereiden. (Zoals in het oude Athene het geval was)
 3. De rechtstreekse verkiezing van de (talentvolle) uitvoerende (dienende!) macht (burgemeester / ministers / regering) om een scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht te bekomen.
Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. De drie pistes zijn ontwikkeld na 20 jaar empirisch onderzoek en geven de best practices weer. Ze zijn ook getoetst aan het succes van de, weliswaar beperkte democratie, in het oude Athene. Aan u de keuze. Kies uw formule:​
 
Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht
 
https://ci6.googleusercontent.com/proxy/b_E8xjU4aCVkx2jQfTpbZMplkPvk9awCdVw0orjLhhWh0Zk2urSqc7mnmgwYtXwTRkGw0ZW-hT_3siZzC8UKXAEREPl4EXixEqbSZOZE_WWUwLM=s0-d-e1-ft#http://img2.ymlp262.net/democratienu_bertpenninckxklein_1.jpg
Guido, Sim, Eric, Paul, Marc, Patrick, Ivar, Geert, Bart, David, Bert