Beste sympathisant,

Na onze webinars en workshop over 'loting' nodigen wij u graag uit op één van de 'NUIT DEBOUT'- volksvergaderingen, die momenteel over gans het land worden georganiseerd en waaraan ook Democratie.Nu actief deelneemt.

Laat u inspireren door de sprankelende voorstellen ter verbetering van de democratie. 
Of neem zelf het woord.


Verder houdt Democratie.Nu ook wekelijks (op dinsdagavond, om 20.30h-21.30h) een teleconferentie waar toekomstige (vervolg)acties worden besproken. Alle suggesties en vruchtbare pistes zijn hierbij welkom! Bent u er graag bij? Een pc en een stabiele internetverbinding volstaan om deel te nemen.  

Hoe gaat het in zijn werk?

 

1. U stuurt een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de vermelding ‘deelname teleconferentie’.

 

2. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving toegestuurd. 

 

3. Een half uur voor de webinar wordt u een link doorgestuurd: klik er op de blauwe link (‘join webex’), vul uw naam en emailadres in, en u bent klaar om - samen met ons - werk te maken van méér democratie in Vlaanderen!

 

Wij herinneren er u aan dat Democratie.Nu een onafhankelijke, niet-gesubsidieerde vereniging is met als streefdoel: de invoering van de democratie in Vlaanderen en België.

Democratie.Nu richtte voor de burger petitie.be op. De petitie is de eerste kleine stap naar directe democratie. Dankzij dit instrument kan iedereen gratis een petitie starten, met het oog op de hervorming van de samenleving. Reeds 80.000 mensen ondertekenden een petitie, waarvan verschillende petities reeds hun doel hebben bereikt. Hou petitie.be mee online aub.

- De volgende, logische stap bestaat uit het vertrouwd maken van het grote publiek met een ander direct-democratisch instrument: de  gewestelijke volksraadpleging. Vermits de Vlaamse regering weigert dit/ons 
grondwettelijke recht op inspraak te implementeren, zette Democratie.Nu het project Gewestelijke Volksraadpleging in de steigers: Democratie.Nu diende zelf een burgervriendelijk uitvoeringsdecreet in bij het Vlaamse parlement. Nieuwe acties staan op stapel. Om onze projecten levensvatbaar te houden, is uw financiële steun onontbeerlijk.

=> We ramen het budget op € 21.000 voor de volgende 13 maanden.
Ook uw financiële inbreng is noodzakelijk: steun Uw Democratie.Nu.

 

 


 

Wie zijn wij?

Democratie.Nu is een progressieve, performante en onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.

Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratie.

Sinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor. En niet zonder succes. Verschillende politieke partijen integreerden onze voorstellen in hun partijprogramma; studiebureaus, denktanks en politici downloaden met regelmaat van de klok onze artikels en publicaties.

Democratie.Nu streeft naar:

- de invoering van het bindende referendum op volksinitiatief, waardoor de bevolking rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten, ook tégen de wil van de politici in. Met referenda kunnen burgers bovendien zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen.

- een grondige politieke hervorming, waarbij het wetgevende werk voortaan door gelote burgers gebeurt. David Van Reybroucks G1000 verdient een waardig vervolg. Wat als de Vlaming zélf zijn/haar grondwet schrijft, Ijsland achterna?

- de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en de regering / de scheiding tussen regering (uitvoerende macht) en parlement (wetgevende macht)

 

Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. Aan u de keuze. Kies uw formule:​

 

Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht

 

Steun Uw Democratie, Nu!

 

Direct-democraat, ook voor de volgende generaties

Wetgeving aanleveren en gestemd krijgen is een delicate opdracht en een werk van lange adem. Vanzelfsprekend is de gewestelijke volksraadpleging geen einddoel, maar slechts een tussenstap op weg naar een werkelijk democratische samenleving: het bindende referendum op volksinitiatief als uiting van volkssoevereiniteit. De inzet is hoog en vergt een weldoordachte strategie, waarbij duurzame allianties worden gesmeed en de media ten gepaste tijde wordt ingezet. Wij bereiden nu al zorgvuldig de nodige stappen voor. Omdat de inzet steeds groter wordt en de aanpak steeds diverser, groeit het takenpakket evenredig mee. Er is dan ook dringend nood aan een verdere professionalisering van Democratie.Nu.
 

democraat voor het leven
€500
zilveren democraat
€1.000
gouden democraat
€2.500
diamanten democraat
vanaf €10.000

 

Steun Uw Democratie, Nu!