Editoriaal | Volksraadpleging Gent gaat niet doorDe Franse presidentsverkiezingen | Petitie Vlaamse referenda nu! 

Mei 2017

Democratie zou vrede onder de mensen moeten brengen. Europa is al lang gespaard van oorlog, zegt men. Toch zijn België en andere EU-landen in oorlog met Syrië, tot voor kort nog met Irak. Het volk wil nooit oorlog. Het zijn altijd leiders of enkelingen die oorlog willen. Ook het parlementaire systeem zit voortdurend in een oorlogssfeer: meerderheid tegen oppositie, electorale spelletjes, gevestigde partijen die nieuwe partijen weren.

Het kan helemaal anders. Het volk verdient beter. Democratie begint met een gesprek rond een maatschappelijk probleem. Iedereen neemt eraan deel. Dat is wat met referenda ontstaat: een democratische cultuur. Om het kwartaal een ander probleem aanpakken. Rond één thema ontstaan telkens andere samenwerkingsverbanden. Ook deze nieuwsbrief licht weer één van de zovele facetten toe van het wezenlijke van de democratie.


Gent: volksraadpleging circulatieplan gaat niet door.

Bij het tellen van de handtekeningen bleken de tegenstanders van het Gentse mobiliteitsplan (ondertussen nota bene een maand in voege) 673 handtekeningen te kort te komen voor de vereiste 26 703 die nodig waren voor het gemeentelijk ‘referendum’ (zoals het meestal genoemd werd. Omdat het hier niet om een burger-, maar om een partij-initiatief ging is ‘volksraadpleging’ een betere term, maar soit.) Er waren dus te veel onleesbare, dubbele, en andere ongeldige handtekeningen.

Hoe sta jij, lezer, tegenover deze gang van zaken? Geef je het stadsbestuur gelijk? Of denk je: wat belette hen eigenlijk om dat referendum tóch door te laten gaan? Vermoed je enige willekeur/fraude bij de telling? Hadden de handtekeningenwervers ongelijk door niet de beproefde 20 % surplus te voorzien? Etc. 

Jouw mening: ​​This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Links i.v.m. de volksraadpleging over het Gentse circulatieplan:
Gents referendum
Geen referendum over circulatieplan in Gent door ongeldige handtekeningen: "Hallucinant"


De Franse presidentsverkiezingen

De Franse presidentsverkiezingen zijn ‘historisch’, in de zin dat de traditionele machtspartijen - links vs rechts - werden afgestraft en in de tweede ronde schitteren door hun afwezigheid.

Het duel vindt nu plaats tussen enerzijds het ‘extreem-rechtse’ Marine le Pen en de ‘onafhankelijke’ bankier en ex-minister Emmanuel Macron. 

Even markant is dat beide programma’s elkaars tegenpolen vormen.

Lees meer ...


Petitie Vlaamse Referenda, Nu!

Het Vlaamse parlement kan referenda wettelijk mogelijk maken. Wist u dat? Deze mogelijkheid werd in de grondwet ingeschreven. De Vlaamse bestuursmeerderheid - in tegenstelling tot de Waalse - laat evenwel na om uitvoeringswetgeving voor referenda op te stellen. Daardoor blijft dit grondwettelijke recht dode letter voor Vlaanderen. Een gemiste kans!

Teken direct de petitie! Laat deze kans niet voorbij gaan!

 

Voor uw dossierkennis:
http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1237-gewestelijke-volksraadpleging-officiele-documenten
http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Directe_Democratie