Democratie.Nu in Gent | PetitieBrexit: een staatsreferendum | Bestel uw workshop | Nog twijfels? | Kriebels? | België: geen democratie

April 2017

 

Bij het eerste lentegloren trekt Democratie.Nu - de beweging voor (directe) democratie - de Gentse straten in. Ons team polst naar de tevredenheid van de burgers over het huidige politieke beleid. Ook de inzet van referenda komt ter sprake. 

Democratie.Nu in Gent (video)

Meteen duidelijk is het overweldigende (en unanieme!) ongenoegen onder de bevolking. Ons bestuurlijke systeem blijkt dringend aan herziening toe. “Men luistert niet naar ons. En vroeger was het niet anders! Ook Europa is in hetzelfde bedje ziek: het Europees parlement staat mijlenver af van de burger.” Het democratische deficit blijkt van alle tijden en streken.

De vraag van één miljoen
Hoe passen we hier een mouw aan? Nieuwe verkiezingen? Meer participatie?  

En wat met referenda?
Sommige mensen zijn pro referenda, anderen koesteren enorme twijfels. Democratie.Nu analyseert kort de aangeleverde argumenten uit het nee-kamp:

Te weinig informatie: “Ik weet hoe weinig ik ervan weet, laat staan hoe weinig de anderen ervan afweten.” M.a.w. mensen zijn te weinig geïnformeerd om via een referendum kundig mee te beslissen

Te vrijblijvend

  • vrijblijvend, naar de opkomst toe: want voor referenda is er geen stemplicht (opkomstplicht): hierdoor vervormt een minderheid van de stemmers de kiesuitslag 
  • vrijblijvend, vermits het referendum niet-bindend is​

Petitie Vlaamse Referenda, Nu!

Het Vlaamse parlement kan referenda wettelijk mogelijk maken. Wist u dat? Deze mogelijkheid werd in de grondwet ingeschreven. De Vlaamse bestuursmeerderheid - in tegenstelling tot de Waalse - laat evenwel na om uitvoeringswetgeving voor referenda op te stellen. Daardoor blijft dit grondwettelijke recht dode letter voor Vlaanderen. Een gemiste kans!

Teken direct de petitie! Laat deze kans niet voorbij gaan!

 

Voor uw dossierkennis:
http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1237-gewestelijke-volksraadpleging-officiele-documenten
http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Directe_Democratie

 


Brexit: een staatsreferendum, géén burgerreferendum
Brexit was een referendum op initiatief van de overheid, niet op initiatief van het volk. En dat maakt een wereld van verschil. Deze staatsreferenda (ook wel Plebiscieten genoemd (zie hier, hier en hier) zijn louter raadgevend (een ‘dure enquête’ zeg maar) en verplichten de machthebber werkelijk tot niets.

Democratie.Nu on tour
Democratie.Nu toert Vlaanderen rond om de burger verder te informeren, te sensibiliseren en te engageren. Bestel uw workshop! etitip

Nog twijfels?
Deze voordelen overtuigen u ongetwijfeld van de kracht van referenda!

Kriebels? 

  • vervoeg het Democratie.Nu-team en trek samen met ons de straat op
  • doe een gift. Giften maken zoveel mogelijk.
  • misschien kent u wel een organisatie of een bedrijf die onze beweging voor directe democratie actief wil steunen? Of kent u een BV, een politicus die gewonnen is voor de direct-democratische zaak? Beschikt u over een interessant netwerk? Bedankt om ons dit te laten weten.
  • dringend vrijwilligers gezocht: een grafisch vormgever, een cameraman en een fotograaf.

Tot slot: “België: geen democratie, maar particratie” (G. Verhofstadt)
Democratie.Nu gelooft niet langer in ‘hervorming’ of ‘verdieping’ van de democratie, eenvoudigweg omdat België nooit als een volwaardige democratie heeft gefunctioneerd. Daarom moeten we de democratie - géén macht boven de volkswil – eenvoudigweg nog invoeren.

PS
Wist u dat... het invoeren van de directe democratie - en hiermee van de volkssoevereiniteit - een gemakkelijk in te voeren maatregel is, maar de grootst mogelijke winst oplevert? Een zeer merkwaardige paradox!