Het Democratie.Nu-team

 

Beste Super,

 

Wilt u, net als ons Democratie.Nu-team, ook

 

… een rechtvaardige samenleving, waarin u en ik en alle medeburgers zélf de wetten bedenken, voorstellen en stemmen, vrij van verstorende partijbelangen?

 

… een samenleving, waarin bindende referenda het zelfbeschikkingsrecht van de burger garanderen? Waar de burgers - meer dan politici - de politieke agenda aansturen? Het parlement van deze samenleving is geloot: de volksvertegenwoordiging wordt samengesteld uit alle lagen van de bevolking en is daarom volkomen gericht op het algemeen belang.

 

… een samenleving van vrije burgers, waarin U beslist?

 → Ja, als vrije burger geef ik graag mijn samenleving mee vorm. Daarom word ik lid van Democratie.Nu!

 → Nee, ik laat anderen beslissen

 

Eén koffie per maand

Voor slechts één koffie per maand verdedigt Democratie.Nu mijn zelfbeslissingsrecht. Daarom steun ik de democratie met een maandelijkse storting. Giften maken veel mogelijk. Samen staan we zoveel sterker.

 

Democraat, ook voor de volgende generaties

Ook mijn kinderen groeien graag op in een vrije samenleving. Ik besef dat wetgeving veranderen niet eenvoudig is en tijd vergt.

 

 → daarom maak ik mij lid voor het leven 

 → daarom stort ik maandelijks 

 

PS  Wist u dat … het invoeren van de directe democratie - en hiermee van de volkssoevereiniteit - een gemakkelijk in te voeren maatregel is met de grootst mogelijke winst? Een zeer merkwaardige paradox.