Drie opties naar directe democratie | Mini-congres Democratie.NuPetitie Vlaamse Referenda, Nu! | Een zware dobber | Wie zijn wij?

Beste,

Democratie.Nu en petitie.be wensen alle burgers voor 2017 een nieuw begin, een nieuwe politiek!

Democratie.Nu’s strijd voor democratische vernieuwing wordt gevoerd vanuit een coherent geheel aan ideeën. Aan het getouwtrek tussen links en rechts nemen wij liever niet deel. De oorzaak van de crisis zit véél dieper: een gebrek aan volkssoevereiniteit, een pijnlijk gebrek aan wetgevende bevoegdheid voor de burger. Bijgevolg moet de democratie niet worden ‘hervormd' of ‘verfijnd', maar per definitie worden ‘ingevoerd’.

We onderscheiden hiertoe een drietal wegen:
Optie 1: de wettelijke weg
Optie 2: de ‘ongrondwettelijke’ weg
Optie 3: een ruimere lezing van de grondwet

​De Belgische Grondwet stelt in Art. 33: “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.” en in Art. 42 “De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen.”  Nu volgen de drie opties om deze te wijzigen opdat wetgevende bevoegdheid voor de burger mogelijk wordt.

Optie 1: de wettelijke weg: de grondwet wordt aangepast/gemoderniseerd
Door een aantal grondwetsartikels (hier specifiek: Art. 33) ‘voor herziening vatbaar te verklaren’. Dit gebeurt traditiegewijs op het einde van de legislatuur, waarop dan logischerwijs de ontbinding van het parlement volgt.
De nieuwe, aantredende regering kan dan - indien gewenst - met een tweederde meerderheid de specifieke grondwetsartikels wijzigen. Door specifiek Art. 33 in de grondwet te wijzigen, worden bindende referenda een grondwettelijke realiteit.
Art. 33 van de Belgische Grondwet bepaalt: ‘Alle machten gaan uit van de Natie’. Maar wie of wat is de ‘natie’? Gaan in een democratie niet alle machten uit van het volk? Met andere woorden: bij de eerstvolgende grondwetswijziging dient het misleidende begrip ‘natie’ te worden vervangen door ‘het volk’, waarbij dat volk ten alle tijde rechtstreeks wetgevend werk moet kunnen verrichten.

Optie 2: een ‘ongrondwettelijke’ daad.
Zelfs indien de politieke klasse de grondwetsartikelen niet wil herzien (optie 1), kan men – mits enige politieke, goede wil - evenwel onmiddellijk de grondwet wijzigen. Dit vond in België al eerder plaats.
Een voorbeeld: het algemeen stemrecht werd na de eerste wereldoorlog ook ingevoerd, vooraleer de grondwet werd aangepast. Onder druk van de arbeidersbeweging en met de communistische machtsgreep in Rusland op de achtergrond voerde koning Albert 1 via de zogenaamde 'coup van Loppem' - tégen de toenmalige grondwettelijke bepalingen in! - het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht in. Ook het vrouwenstemrecht werd na de tweede wereldoorlog op ‘ongrondwettelijke wijze’ ingevoerd.

Optie 3: de grondwet hoeft niet eens te worden aangepast, een minder restrictieve lezing van de grondwet volstaat.
Onze grondwet hoeft het referendum helemaal niet uit te sluiten: een (direct)democratische interpretatie van de grondwet is ook mogelijk.
Cfr Het interim-verslag van de Commissie Politieke Vernieuwing, Ugent professor Vény: "De stelling als zou de organisatie van een referendum en van een volksraadpleging ongrondwettelijk zijn, werd geopperd door de afdeling wetgeving van de Raad van State en domineert tevens de rechtsleer en rechtspraak. In de grondwet1 is voor de zogenaamde ongrondwettigheid evenwel nergens een duidelijke grondslag terug te vinden: nergens verbiedt een bepaling formeel het referendum of de volksraadpleging. Bovenvermelde redenering is gebaseerd op Art. 33 van de grondwet, maar dat artikel blijft erg vaag. Bovendien zou de ongrondwettigheid alleen maar voortvloeien uit het tweede lid van Art. 33, en dan nog in combinatie met Art. 42 van de grondwet. Zo de andere sprekers daarin een impliciet verbod menen te zien, dan komt dat doordat zij aan de grondwet een restrictieve lezing geven. Niets belet echter een ruimere lezing.
Laat ons ook niet vergeten hoe beide wetgevende kamers zonder aarzelen Art. 33, tweede lid, opzij hebben geschoven telkens wanneer het er op aan kwam internationale instellingen bevoegdheden te verlenen (terwijl de Raad van State bij verschillende gelegenheden had ingebracht dat de toewijzing van beslissingsbevoegdheden en de overdracht van nationale soevereiniteit aan internationale instanties niet met die grondwetsbepaling strookte).
Met andere woorden: de particratie heeft er geen enkele moeite mee om de nationale soevereiniteit - het hoogste goed van de burger - door te schuiven naar allerhande supranationale instanties. Maar wanneer beslissings-bevoegdheid naar de burgers moet worden doorgeschoven, blijkt de grondwet plots een bezwaar?! De grondwetsartikels 33 en 42 hebben blijkbaar een hoog kameleon gehalte: halsstarrig rood licht wanneer het aankomt op beslissingsbevoegdheid voor de burgers, maar snel op groen wanneer beslissingsbevoegdheid aan niet-democratisch gelegitimeerde instellingen kan worden toegekend.

Om haar eis kracht bij te zetten, lanceert Democratie.Nu een petitie om volksraadplegingen/referenda mogelijk te maken.
Om zowel burger als politieke wereld warm te maken voor haar objectief organiseert Democratie.Nu een minicongres.

David Joëts


Fluovestje

Mini-congres van Democratie.Nu

Zaterdag 18 februari 2017 08u30 tot 13u00
Liberaal Archief Kramersplein 23 9000 Gent
Gratis toegang.

         Schrijf hier in

Wat zijn de fundamenten van een democratie?
Zoektocht naar enkele mogelijkheden om uit het democratisch dilemma te geraken.
Toetsing van de Brexit aan de 7 voorwaarden voor eerlijke referenda.

Aankomst en onthaal 08u30
Inleiding om 9u “Wat is Democratie Nu en vroeger?” Bert Penninckx - Democratie.Nu
9u30 "Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat?" Marc Vanvelk - Democratie.Nu
10u "De 7 voorwaarden voor eerlijke referenda toegepast op ons eigen voorstel van bijzonder decreet voor de Vlaamse volksraadpleging.  Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid de zogenaamde plebiscieten zoals de Brexit?" Guido De Bruyker - Democratie.Nu
10u30 "Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting? Hoe kan de senaat geloot worden? Met een inleiding op de Atheense democratie." Paul Nollen & Bert Penninckx - Democratie.Nu
11u pauze
11u30 "Gewestelijke volksraadpleging; voorstel van bijzonder decreet van Groen." Wouter Van Besien
12u00 "Gewestelijke volksraadpleging als deelaspect van de conceptnota burgerparticipatie": Willem-Frederik Schiltz - Open VLD
12u30 Vragen Panel
13u00 broodjeslunch (€10 per persoon inclusief drank)

Inschrijven verplicht op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor 11 februari 2017 AUB met vermelding van het aantal personen.
Indien u deelneemt aan de broodjeslunch om 13u; gelieve €10 per persoon te storten op BE23 5230 8007 5191, van Democratie.Nu vzw, Zavelstraat 22 te 3212 Pellenberg met vermelding “broodjes”.

Help mee dit mini congres mogelijk te maken.
Een donatie is meer dan welkom.

Ter plaatse kan opgehaald worden: het syllabus (€3), het boek “Directe democratie” (€14), de artikelenbundel (€5), fluovestjes M, L, XL (€11). Leden (€30/jaar) krijgen 50% korting op de boeken.


Petitie Vlaamse Referenda, Nu!

Het Vlaamse parlement kan referenda wettelijk mogelijk maken. Wist u dat? Deze mogelijkheid werd in de grondwet ingeschreven. De Vlaamse bestuursmeerderheid - in tegenstelling tot de Waalse - laat evenwel na om uitvoeringswetgeving voor referenda op te stellen. Daardoor blijft dit grondwettelijke recht voor Vlaanderen dode letter.
Dit is onverantwoord gedrag!

Teken direct de petitie! Laat deze kans niet voorbij gaan!

Voor uw dossierkennis:
http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/1237-gewestelijke-volksraadpleging-officiele-documenten
http://www.democratie.nu/index.php/directe-democratie/dummies
http://www.democratie.nu/wiki/index.php/Directe_Democratie

Help mee Vlaamse referenda realiteit te worden.
Een donatie is meer dan welkom.


 • Like ons op https://www.facebook.com/democratiedotnu/?fref=ts
 • Al 12 jaar hebben we een distributiegroep van flash berichten. Deze dienst willen we uitbreiden. Ontvang twee keer per week een overzicht hoe onze democratie evolueert. Stuur een bericht naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met "flash berichten" 
 • Voelt u zich geroepen en mede verantwoordelijke om het Democratie.Nu team gesmeerd te laten verlopen? We zijn dringend op zoek naar iemand die de vrijwilligers, medewerkers, projecten, taken enz. coördineert. Het redactionele werk laten stromen ligt u, evenals de sociale netwerken laten draaien, medewerkers gestructureerd laten werken, dat de website en de acties lopen, dat er fondsen binnen komen, dat de ICT instrumenten gekend en gebruikt worden, dat we gepast ingaan op de vragen die gesteld worden, dat onze activiteiten goed aangekondigd worden, de nieuwsbrief goed loopt, de contacten goed aangesproken worden. De waarden, missie,visie, strategie bepaling met het communicatieplan geïmplementeerd wordt. Misschien wordt u wel voorzitter?
 • Bestel je fluovestje €5 voor activisten die deze bij manifestaties gebruiken en de leden. Anders €11 (zonder €2,5 port)
 • Dringend gezocht: een camera en een microfoon en liefst ook cameraman / vrouw.
 • Koop het boek "Directe democratie" en verras je vrienden met je kennis. Leden €8 anders €14 (zonder €3,5 port) Ook te downloaden in meerdere talen: Nederlands, Engels, DuitsDeens, Frans, Italiaans, Noors, Slovaaks, Spaans, Bulgaars

De maand januari van het jaar is voor Democratie.Nu vzw een zware dobber:

 1. Hosting petitie.be en twee veiligheidscertificaten €1.160,5
 2. Onderhoud www.democratie.nu jaarlijks ongeveer €1.400
 3. Onderhoud www.petitie.be ook ongeveer €1.400
 4. Hosting CiviCRM (om berichten te verzenden) en www.democratie.nu €332,75
 5. Hosting www.democratiedirectecomme-ensuisse.be €121
 6. Verzekeringen: €437,20
 7. Totaal: €4.851,45 vaste kosten voornamelijk begin van het jaar te betalen.

Help ons de algemene werking te financieren.
Een donatie is meer dan welkom.


Wie zijn wij?
Democratie.Nu is een progressieve, performante en onafhankelijke vzw die streeft naar méér (directe) democratie in Vlaanderen, België en Europa. Hiervoor werken wij samen met een aantal zusterbewegingen in buurlanden zoals NederlandDuitsland en Zwitserland en met de Europese koepelorganisatie Democracy International.

Velen beschouwen Democratie.Nu als het expertisecentrum over directe democratie. Wij willen evenwel dat de democratie daadwerkelijk wordt ingevoerd. Momenteel leven wij in een indirecte, vertegenwoordigende democratie met weinig inspraakmogelijkheden voor de burgers. In feite leven wij helemaal NIET – in weerwil van wat men doorgaans beweert – in een democratie, maar wel in een particratieSinds de Witte Mars (1996) klaagt Democratie.Nu deze politieke wantoestanden aan en stelt politici concrete aanbevelingen voor bestuurlijke vernieuwing voor.

Democratie.Nu streeft naar het bindend referendum op initiatief van de Burger (niet van de overheid) waardoor de burger rechtstreeks wetgevend werk kan verrichten. Met referenda kunnen burgers zelf dossiers op de politieke agenda plaatsen. Zo wordt de volkssoevereiniteit, of de eindbeslissing door de burger, gegarandeerd.

Het volgende help om tot een democratie te komen maar is niet onze core business; dat moeten anderen doen, waar we wel mee willen samenwerken:
 1. Loting van burgers om een goede vertegenwoordiging te bekomen en om de burgerwetsvoorstellen voor te bereiden. (Zoals in het oude Athene het geval was)
 2. De rechtstreekse verkiezing van de (talentvolle) uitvoerende (dienende!) macht (burgemeester / ministers / regering) om een scheiding van de uitvoerende en de wetgevende macht te bekomen.
 3. Vrijheid van spreken.
Kortom, Democratie.Nu helpt de burgers hun zélf ontworpen democratie te realiseren. De "Eerlijke referanda is het resultaat van 20 jaar empirisch onderzoek. Ze zijn ook getoetst aan het succes van de, weliswaar beperkte democratie, in het oude Athene. Aan u de keuze. Kies uw formule:​
 
Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht
Bedankt voor uw steun van het afgelopen jaar.

Steun Uw Democratie, Nu! ook in 2017

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/b_E8xjU4aCVkx2jQfTpbZMplkPvk9awCdVw0orjLhhWh0Zk2urSqc7mnmgwYtXwTRkGw0ZW-hT_3siZzC8UKXAEREPl4EXixEqbSZOZE_WWUwLM=s0-d-e1-ft#http://img2.ymlp262.net/democratienu_bertpenninckxklein_1.jpg
Guido, Sim, Eric, Paul, Marc, Ivar, Geert, Bart, David, Bert verwelkomen ook vrouwelijke collega's - Elke dinsdag tussen 19u30 - 21u30 meedoen met teleconferentie is laagdrempelig.