Geachte,

We kunnen er vandaag niet langer omheen: onze samenleving loopt meer en meer spaak. De maatschappelijke uitdagingen en problemen stapelen zich op: het menselijk houden van arbeids­voorwaarden, het betaalbaar houden van de gezondheidszorg en de pensioenen, het integreren van de vele vluchtelingen uit andere culturen, het herstellen van het veiligheidsgevoel na de terreuraanslagen…

De samenleving evolueert razendsnel en dat terwijl ons bestuurssysteem al zo’n 200 jaar niet meer fundamenteel werd gewijzigd. De huidige politieke structuren zijn hopeloos verouderd. De burger wil dan ook geen politieke bevoogding meer, maar wel degelijk als een volwassene worden beschouwd. De klassieke politieke recepten werken niet langer: mensen vertrouwen de politici niet meer en dat terwijl niemand weet hoe het nu precies verder moet.

Democratie.Nu blijft evenwel niet moedeloos aan de kant staan en wil dat de creativiteit en de wijsheid van elke burger ook serieus genomen wordt.
Dit is mogelijk door het invoeren van échte democratie in plaats van het huidige systeem van louter partijpolitiek (particratie) met mateloze verspilling van overheidsgeld en sociaal kapitaal.
Vindt u dat ook de volgende generaties dit moeten ondergaan of draagt u liever bij tot de invoer van échte democratie? Want ook dit valt onder de noemer ‘duurzaamheid’!
Democratie.Nu is in België de énige vereniging die systematisch onderzoekt wat nu precies nodig is om - tijdens het proces van bestuurlijke besluitvorming - de inbreng van mensen tot hun recht te laten komen.
Democratie.Nu is de énige vereniging die hiervoor een online kenniscentrum uitbouwde en een petitie-website opstartte (zodat mensen een instrument krijgen aangereikt, waarmee een begin kan worden gemaakt van de hervorming van de maatschappij). 
Democratie.Nu ging - en gaat - in gesprek met politici en brengt zelf uitgewerkte wetsvoorstellen aan; en dit alles in het kader van een zelf ontwikkeld ‘drievoudig pad’.

Ja, ik word lid! 

U kunt uw Democratie Nu steunen met lid te worden. Bij twijfel kijkt U eens op "Wat wij willen" of U dat ook wilt. 

Met de ontvangen schenkingen en lidgelden zijn we enorm dankbaar. Om onze missie mogelijk te maken en het draagvlak te vergroten zijn er veel meer democraten of leden nodig.
Uw bijdrage betekent een wezenlijk verschil! Gaan we maatschappelijk verder bergafwaarts of keren we gezamenlijk het tij? Op niets minder komt het nu aan.

Met veel dank voor uw storting of lidgeld op rekeningnummer BE23 5230 8007 5191 t.n.v. Democratie.Nu.

Het bestuursteam: Paul Nollen, Guido De Bruyker, Eric Van De Putte, Ivar Hermans, Sim Boels, Geert Van Hout, David Joëts, Marc Vanvelk, Patrick Putman, Bart Neys en Bert Penninckx.

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/b_E8xjU4aCVkx2jQfTpbZMplkPvk9awCdVw0orjLhhWh0Zk2urSqc7mnmgwYtXwTRkGw0ZW-hT_3siZzC8UKXAEREPl4EXixEqbSZOZE_WWUwLM=s0-d-e1-ft#http://img2.ymlp262.net/democratienu_bertpenninckxklein_1.jpg
Om U te helpen kunt u uit volgende formules​ kiezen:
 
Student - senior - werkloze
€15
modaal inkomen
€30
gezin
€50
steunend
€75
U steunt de invoering van echte democratie
al vanaf € 2 / maand, via een bestendige opdracht
 
 

PS
1. Gaat u even na of uw geld voldoende maatschappelijk rendeert. Geparkeerd geld verliest namelijk aan waarde. Kunnen die euro's niet veel beter worden besteed?
2. Democratie.Nu heeft verschillende vacatures voor vrijwilligerswerk open staan. Iedereen kan helpen. Vrijwilligerswerk is nota bene de aangewezen weg naar een hechter statuut. Neem (vrijblijvend) contact met ons op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. We zoeken momenteel iemand die webpagina's maakt en de boekenwinkelketens contacteert om onze boeken op de markt te brengen.